Dzięki uprzejmości Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udostępniamy Państwu interpretację Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości wykonywania komercyjnych usług medycznych w SPZOZ-ach.