Prezes Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o interpretację zasadności rejestrowania gabinetów diagnostyczno - zabiegowych jako odrębnych komórek organizacyjnych w rejestrach wojewodów. Zapytanie związane było z komunikatem NFZ, z którego wynikało że brak takich komórek w rejestrze uniemożliwia świadczeniodawcy wykonywania świadczeń z katalogu zabiegowego na podstawie umowy AOS.