Przedstawiamy stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany zasad finansowania rezydentur w roku 2013. Zmiana ta może nieść z sobą poważne konsekwencje finansowe dla podmiotów leczniczych, w których zatrudnieni są rezydenci.