Przedstawiamy pismo Ministerstwa Zdrowia skierowane do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie braku możliwości wykonywania działalności w rodzaju opieka psychiatryczna - oddział psychiatryczny, oddział psychogeriatryczny, oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego innym niż szpital.