Przedstawiamy pisma jakie Ministestwo Zdrowia skierowało do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa NFZ w sprawie zasad dysponowania karetek systemu ratownictwa medycznego do szpitali.