Poniżej przedstawiamy pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego kierowane do Prezesa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ w sprawie wyjaśnienia komunikatu GIF na temat obowiązku tworzenia w każdym podmiocie leczniczym apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. W piśmie uszczegółowiono jakie podmioty lecznicze mają taki obowiązek.