aktualności

Wt, 12-04-2022

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych, w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, życzę wszystkim członkom i sympatykom STOMOZ wszystkiego najlepszego


Czytaj dalej »

STOMOZ jako partner promujący rezultaty projektu, wspólnie z liderem GRONE-Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH w Hamburgu realizował projekt na rzecz opieki psychiatrycznej


Czytaj dalej »

W związku z wdrożeniem nowego modelu rachunku kosztów przedstawiamy materiały dr Anny Anders-Szymańskiej (członka Oddz. Dolnośląskiego) ułatwiające wdrożenie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. 


Czytaj dalej »

Walny Zjazd Delegatów STOMOZ wybrał nowe władze na kadencję 2020-24


Czytaj dalej »

Joanna Jończyk - członek wspierający Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, pracownik Politechniki Białostockiej, specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, została decyzją Ministra Zdrowia powołana do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia


Czytaj dalej »

Cz, 30-07-2020

Podziękowania Prezesa

Podziękowania Prezesa

W związku z wyborem nowych władz Oddziału Dolnośląskiego, w imieniu nowo wybranego Zarządu bardzo dziękuję za pracę członkom ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatom na Walny Zjazd.


Czytaj dalej »

Decyzją Zarządu Oddziału Dolnośląskiego utworzony został Fundusz Szkoleniowo - Wyjazdowy członków Oddziału, dzięki któremu istnieje możliowść wpłat na rzecz przyszłych wyjazdów studyjnych.


Czytaj dalej »

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczął nabór na studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia" oraz "Zarządzanie wizerukiem ochrony zdrowia". 


Czytaj dalej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmieniając m.in. wysokość stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom.


Czytaj dalej »

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego podjął decyzję, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Sycowie w Hotelu "Aroma - Stone", ul. Szosa Kępińska 1 w dniach 8 - 9.05.2017r. Prosimy o rejestrację osoby zainteresowane udziałem.


Czytaj dalej »

Dotychczasowa Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Iwona Mazur złożyła na ręce członków uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału rezygnację z pełnionej funkcji z powou wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego STOMOZ.


Czytaj dalej »

Zarząd Główny STOMOZ udzielił patronatu IX Jesiennemu Zjazdowi Prezesów, Dyrektrów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, który odbędzie się w dniach 2 - 5 października 2015r. w Jastarni.


Czytaj dalej »

Zapraszamy członków STOMOZ do udziału w sympozjum "Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej. Konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów leczniczych oraz podmiotów tworzących", które odbędzie się w Zamku "Książ" w Wałbrzychu w dniu 26.08.2016.


Czytaj dalej »

Oddział Dolnośląski STOMOZ jest pierwszym oddziałem naszego stowarzyszenia, który rozpoczyna akceptację kart płatniczych w rozliczeniach ze swoimi członkami. Wchodzimy w nowy etap rozliczeń, mamy nadzieję że dzięki temu nasi członkowie nie będą musieli już obawiać się niezrealizowanych przelewów bankowych czy braku gotówki w portfelu.


Czytaj dalej »

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ bardzo serdecznie dziekuje wszystkim członkom STOMOZ i Gościom za udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym w Sycowie. Bardzo cieszy nas tak liczny udział członków Stowarzyszenia, jak również zainteresowanie przygotowanymi przez nas tematami spotkań. 


Czytaj dalej »

Zakończyło się już XXII Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Ponad 30 członków zwyczajnych przyjechało do Sycowa aby wybrać nowe władze Oddziału. 


Czytaj dalej »
Strona 1 z 3