Oddz Dolnośląski STOMOZ został współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczne warunki pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie", która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 24 kwietnia 2015r. Konferencja będzie inicjowała realizację projektu naukowo - badawczego, mającego na celu określenie zagrożeń zdrowotnych pracowników medycznych i administracyjnych podmiotów leczniczych, w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych.

Partnerami konferencji i projektu są:

  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydz. Nauk o Zdrowiu (lider projektu),
  • International Social Security Association - Section on Prevention of Ocupational Risk in Heath Services (ISSA) z siedzibą w Hamburgu,
  • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Oddz. Dolnośląski we Wrocławiu,
  • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Oddz. Dolnośląski we Wrocławiu,
  • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddz. Nadodrzańsko - Dolnośląski