aktualności

W dniu 1 kwietnia 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, poświęcone przygotowaniom do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału. Zarząd zadecydował, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach 23 - 24 kwietnia 2014r. w Trzebnicy, w "Hotelu Trzebnica". Szczegółowy plan zjazdu jak również informacje o rejestracji i kosztach pobytu, wszyscy członkowie Oddziału Dolnośląskiego otrzymają w najbliższych dniach pocztą elektroniczną. Prosimy osoby, które będą decydowały się na skorzystanie z noclegów w "Hotelu Trzebnica" o jak najszybszy kontakt z biurem Zarząu Oddziału, w celu zarezerowania pokoju. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona.  


Czytaj dalej »

W dniach 23 - 24 kwietnia 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Oddziału. Miejscem obrad był Hotel "Trzebnica" w Trzebnicy, znany członkom Oddziału z poprzedniego spotkania. Przedmiotem obrad Zgromadzenia były przede wszystkim wybory nowych władz Oddziału, a także przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu. Delegaci wzięli także udział w dyskusji na temat planowanych zmian legislacyjnych, jak również planów Oddziału Dolnośląskiego na kolejne lata. Walne Zgromadzenie wyraziło wolę organizacji na Dolnym Śląsku kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów całego Stowarzyszenia, jakie planowane jest na rok 2015.


Czytaj dalej »

Zespół realizujący projekt "Portrety Szpitali - mapy możliwości" zwraca się do Prezesów Oddziałów STOMOZ z prośbą o rekomendowanie i promocję projektu wśród samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - szpitali wielospecjalistycznych i monoprofilowych (z wyjątkiem psychiatrycznych i niezabiegowych).


Czytaj dalej »

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej otrzymało dofinansowanie do projektu wymiany doświadczeń VETPRO w ramach projektów mobilności Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, pt. „Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej”.


Czytaj dalej »

W dniu 8.03.2013r. w Rochnie k. Łodzi, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer podpisała umowy o współpracy z Polską Federacją Szpitali, którą reprezentował Prezes Zarządu dr Jarosław Fedorowski oraz Związkiem Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, który reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Goździkiewicz.


Czytaj dalej »

Z radością informujemy, że Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Biegańskiego w Łodzi została laureatem w organizowanym przez wydawnictwo Termedia plebiscycie "Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012".  


Czytaj dalej »

W dniu 23 listopada 2012r. w Rochnie k. Łodzi, podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów STOMOZ wybrano nowe władze Stowarzyszenia.


Czytaj dalej »

Zgodnie z obowiązującym prawem Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zacznie działać 1 stycznia 2013 r. W chwili obecnej trwają testy i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach NFZ.

Do tego czasu wciąż obowiązują dokumenty potwierdzające prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, które pacjent powinien mieć przy sobie, gdy zgłasza się do lekarza.


Czytaj dalej »

W poniedziałek (15 października) NFZ opublikował na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie przedstawionego do konsultacji projektu zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.


Czytaj dalej »

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał - z dniem 20 sierpnia 2012 roku - Krzysztofa Chlebusa na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia


Czytaj dalej »

Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów zaakceptował plan finansowy NFZ na 2013 rok. Przychody ze składki mają wynieść 64,2 mld zł, koszty świadczeń opieki zdrowotnej 62,97 mld zł. Przychody ogółem - 66,7 mld zł. Rezerwa wynikająca z postępowań sądowych to 319 mln zł.


Czytaj dalej »

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o działalności leczniczej - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. W wyniku zmian organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 r.


Czytaj dalej »

Z dniem 27 czerwca 2012r. Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk powołał Panią Agnieszkę Pachciarz na stanowisko Prezesa NFZ.


Czytaj dalej »

W dniu 5 czerwca 2012r. Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk powołał na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Igora Radziewicza - Winnickiego.


Czytaj dalej »

Informujemy, że 28 maja 2012r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 594 nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest na naszej stronie w zakładce Stanowiska i opinie.


Czytaj dalej »

W dniu 16 maja 2012r. po raz pierwszy w nowej kadencji Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu, w którym gościnnie uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Zebranie prowadziła nowo wybrana Prezes Oddziału Iwona Mazur.


Czytaj dalej »
Strona 3 z 3