aktualności

Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków Oddziału Dolnoślaskiego STOMOZ do udziału w Walnym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym, które odbędzie się w dniach 3 - 4 czerwca 2016r. od godz. 10.00 w Hotelu "Aroma - Stone" w Sycowie, ul. Szosa Kępińska 81. 


Czytaj dalej »

W dniu 5 kwietnia 2016r. we Wrocławiu Oddział Dolnośląski STOMOZ we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej UMWD zorganizował szkolenie poświęcone poprawie efektywności kosztowej podmiotów leczniczych. 


Czytaj dalej »

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie do podmiotów leczniczych trafiają pisma "Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych", sugerujące koniecznośc zapłaty za wpis do rejestru, niezbędny do prowadzenia działalności leczniczej.


Czytaj dalej »

W dniu 18 grudnia 2015r. w Krakowie odbyło się jubileuszowe Seminarium Naukowe Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "Avicenna", związane z 10 - leciem Zespołu i 15 - leciem polsko - francuskiej współpracy Universite Paris 13 Sorbonne - Cite i polskich uczelni w kształceniu menedżerów opieki zdrowotnej.


Czytaj dalej »

Szanowni członkowie STOMOZ. Dzięki nawiązaniu współpracy z Biurem Podróży "Joanna" we Wrocławiu przesyłamy ofertę wycieczki objazdowej (samolotowej) do Gruzji, dedykowanej członkom naszej organizacji. 


Czytaj dalej »

Z radością i ogromnym wzruszeniem odbierałam od Was słowa podziękowania i uznania za organizację Zjazdu. Wszyscy mamy świadomość, że organizacja tego ogromnego przedsięwzięcia nie może być i nie jest zasługą działań jednej osoby, tym razem też tak było.


Czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w Walnym Zjeździe inaugurującym 25 - lecie STOMOZ, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11 - 12 czerwca 2015r. Organizatorem Jubileuszu, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego, jest Oddział Dolnośląski STOMOZ.


Czytaj dalej »

Oddz. Dolnośląski STOMOZ nawiązał porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach projektu "Bezpieczne warunki pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce. Ergonomia w pracy menedżerów zdrowia i personelu medycznego". Projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA) z siedzibą w Hamburgu. 


Czytaj dalej »

Członek Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ, Z-ca Dyrektora ds. Finansów i Organizacji w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, kol. Robert Dederko został mianowany na stanowisko wiceprezydenta Bytomia. Robert Dederko pomimo swojego zamieszkania na terenie woj. śląskiego jest aktywnym członkiem Oddz. Dolnośląskiego naszego stowarzyszenia. 

Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej.


Czytaj dalej »

Oddział Dolnośląski STOMOZ decyzją Zarządu został członkiem Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Jest to inicjatywa zrzeszająca instytucje i organizacje działające na rynku opieki zdrowotnej (w tym stowarzyszenia, przedsiębiostwa, uczelnie medyczne), działające na rzecz wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia. 


Czytaj dalej »

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu.

Jedną ośmiu osób odznaczonych KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI został Kolega Marian Przylepa - Dyrektor SPSK4 Lublinie, wieloletni członek STOMOZ.


Czytaj dalej »

Wojewoda Dolnośląski zwrócił się do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie woj. dolnośląskiego z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przygotowania placówek medycznych do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Ankieta jest dostępna w Systemie Statystyki Medycznej Ministra Zdrowia na stronie https://ssrmz.csioz.gov.pl/info.html dostępnej dla każdego podmiotu na podstawie indywidualnych kodów jakie wykorzystywane są do sprawozdawczości MZ.


Czytaj dalej »

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ wystosował do Prezesa NFZ pisma w sprawie informacji o podziale dodatkowych środków finansowych na świadczenia zdrowotne, jak również w trybie dostępu do informacji publicznej wniosek o informację o liczbie osób ubezpieczonych na Dolnym Śląsku. Przedstawiamy do wiadomości całą korespondencję w tej sprawie.


Czytaj dalej »

W dniu 9 maja 2014r. we Wrocławiu z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ i Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "AVICENNA", działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, zorganizowane zostało międzynarodowe seminarium „System opieki geriatrycznej we Francji oraz współpraca szpitali z ośrodkami opieki senioralnej". 


Czytaj dalej »

W dniu 24 kwietnia 2014r. w Trzebnicy podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ odbyła się debata pomiędzy środowiskiem menedżerow opieki zdrowotnej, pielęgniarek i opiekunów medycznych.


Czytaj dalej »

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ ogłasza otwarty konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) dotyczą zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów ostatnich lat studiów wszystkich uczelni Dolnego Śląska, którzy w swoich pracach podejmowali problematykę zarządzania opieką zdrowotną, organizacji ochrony zdrowia, jakości w opiece zdrowotnej, polityki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych i innych aspektów zarządzania w ochronie zdrowia. 


Czytaj dalej »